Skip to main content

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: spyonetech.pl w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO)

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest spyonetech.pl Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

SpyOne TECH Marcin Gadaliński
ul. Powstańców Śląskich, nr 103,  lok. 1
01-355 Warszawa

NIP: 7981418322
REGON: 524033092

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w   związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu zakupu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Administratorem danych swoich klientów jest spyonetech.pl . Oznacza to, że jeśli posiadasz założone konto na naszej stronie, to przetwarzamy twoje dane jak:

• imię,

• nazwisko,

• adres e-mail,

• adres  zamieszkania,

• numer telefonu,

• nazwa i dane firmy,

• adres IP.

2.  spyonetech.pl jest administratorem danych osób zapisanych podczas składania zamówienia w formularzu zakupu  dane osobowe przetwarzane są:

• Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

• Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

• W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

• W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:

• Dostępu do danych,

• Sprostowania i edycji danych,

• Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

• Prawo sprzeciwu,

• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza    GDPR.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@spyonetech.pl

4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5.  spyonetech.pl ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7.  spyonetech.pl nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

9. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia lub wykonania zleconej usługi.

§3. Pliki cookies

1. Witryna spyonetech.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy spyonetech.pl w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

§ 4 Zmiany w Polityce Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, spyonetech.pl poinformuje Klientów z kilkudniowym wyprzedzeniem.

2. Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018 r

1. Regulamin sklepu.

Złożenie zamówienia oznacza, że kupujący zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i akceptuje wszelkie jego postanowienia.
Strona realizuje zamówienia na terenie Polski i zagranicy. Odebranie instrukcji w formie e-mail lub wydrukowanej z możliwością instalacji na telefonie komórkowym lub sprzęcie komputerowym jest jednoznaczne z zakupem oprogramowania. Należy pamiętać, że do prawidłowego działania oprogramowania jest wymagany dostęp do internetu na telefonie komórkowym na którym program został zainstalowany- uruchomiony transfer danych  lub połączenie z siecią Wi-Fi.

2. Przeznaczenie programu.

Program przygotowany jest dla firm i osób prywatnych, które chcą monitorować własny sprzęt komputerowy lub telefon typu smartphone. Program dedykowany jest dla:

 • rodziców i opiekunów chcących mieć własne dzieci i wykorzystywane przez nie komputery, smartfony oraz tablety pod stałą obserwacją rodzicielską
 • osób, które chcą mieć wgląd w sposób wykorzystywania własnego sprzętu
 • osób, które chcą mieć historię i archiwizację informacji dotyczących wykorzystywania przez nich danych urządzeń
 • monitoring komputerów, smartfonów oraz tabletów w firmie wymaga poinformowania pracowników o tym fakcie.

3. Kwestie prawne i odpowiedzialność. Niewłaściwe użytkowanie programu może naruszać prawo Art. 265, 266, 267 i 268 oraz 269b Kodeksu Karnego.

Sprzedawca, dystrybutor i producent nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystywanie programów.
Zabronione jest używanie programów na większej ilości stanowisk niż ilość wykupionych licencji.
Programy nie mogą być użyte do łamania prawa.
Programy nie naruszają warunków licencyjnych innego oprogramowania.

Produkt lub usługa monitorowania SpyOne mogą być wykorzystywane wyłącznie do legalnych i zgodnych z prawem celów przez upoważnionych użytkowników i niniejszym powiadamiamy Cię, że instalacja lub używanie produktu lub usługi monitorowania SpyOne w jakimkolwiek innym celu może naruszać prawo lokalne, stanowe i / lub federalne kraju w którym jest używany program.

Oprogramowanie SpyOne jest przeznaczone do monitorowania etycznego dla rodziców, którzy chcą monitorować swoje nieletnie dzieci lub dla pracodawców, którzy chcą monitorować swoich pracowników za ich pisemną zgodą. Kupujący oprogramowanie SpyOne musi posiadać smartfon, być prawnym opiekunem lub musi mieć zgodę swoich pracowników na monitorowanie, zanim zainstalują i aktywują oprogramowanie SpyOne na smartfonie.

Oprogramowanie SpyOne nie może być używane do „prześladowania” lub „szpiegowania” kogokolwiek. Oprogramowanie SpyOne nie może być używane do monitorowania smartfona małżonka, dziewczyny, chłopaka, dziecka powyżej 18 roku życia bez ich pisemnej zgody.

4. Wymagania sprzętowe.

Programy SpyOne w trzech opcjach ( BASIC, PREMIUM, ALL IN ONE )  :

Do prawidłowego funkcjonowania programu potrzebne jest urządzenie z systemem Android 4 – 14. Program działa poprawnie na sprawnych urządzeniach, wolnych od wirusów o standardowych konfiguracjach oraz pozbawionych „tuningu” systemowego lub sprzętowego. Producent jak i dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za przekroczenie transferów i wynikających z tego skutków prawnych i finansowych, powstałych w wyniku niewłaściwego użycia produktu przez klienta końcowego. Program stara się być niewidoczny dla programów antywirusowych, niemniej jednak może zdarzyć się sytuacja wymagająca dokonania ręcznego zmiany konfiguracji w oprogramowaniu urządzenia.

Na czas instalacji aplikacji wymagane jest wyłączenie opcji Play Protect oraz aplikacji Family Link jeśli jest zainstalowana na telefonie. Aplikacja nie pochodzi ze Sklepu Play i nie ma certyfikatu Google. ( ponieważ ikona aplikacji jest niewidoczna w menu telefonu ). Po instalacji można włączyć tą opcję.

5. Ilość i okres pakietów oprogramowania.

Proszę pamiętać, że w przypadku wygaśnięcia pakietu oprogramowania wszystkie zebrane dane zostaną zablokowane na serwerze i nie będzie do nich dostępu, aby je odblokować należy przedłużyć subskrypcje. Brak przedłużenia licencji do 3 dni spowoduje usunięcie danych z serwer na stałe.

Jeden egzemplarz produktu może być wykorzystywany na jednym urządzeniu należącym do kupującego przez okres wykupionej licencji. W przypadku programów SpyOne BASIC, PREMIUM, ALL IN ONE licencja jest na stałe przypisana do urządzenia bez możliwości jej przeniesienia w późniejszym czasie niż 3mce. od zakupu oprogramowania. Wszelkie samodzielne próby ( bez poinformowania sprzedawcy ) przenoszenia licencji po okresie 3mce. na inne urządzenie, bądź dodawanie nowych urządzeń do PANELU przypisanego do pierwotnego numeru IMEI będą USUWANE.
Tylko w szczególnych wypadkach takich jak: uszkodzenie telefonu jego kradzież czy nagła przymusowa zmiana wystawiana jest licencja zastępcza w kwocie 600zł.

UWAGA!!! WSZYSTKIE REJESTRY PODLEGAJĄ USUNIĘCIU PO UPŁYWIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI – CO TO OZNACZA.

Proszę pamiętać, że wszystkie zebrane dane zostaną usunięte po 90 dniach. W tym celu należy magazynować dane na komputerze ponieważ nie będzie możliwości ich odzyskania. W przypadku zablokowania konta i nie opłacenia subskrypcji po 3 dniach wszystkie dane zostaną usunięte trwale. Aby nie doprowadzić do takiej sytuacji należy zgrać informacje z panelu na komputer lub nośnik USB. Informacje tekstowe można zgrać jednym kliknięciem myszki w zakładce Pobierz / Usuń dane, a następnie nacisnąć POBIERZ DANE. Pliki dźwiękowe oraz zdjęcia należy zgrywać pojedynczo. Serwery nie są do przechowywania danych do np. zbierania dowodów należy takie informacje zgrywać na trwałe nośniki.

UWAGA!! Po zakupie pakietu oprogramowania, instalacji na urządzeniu można dokonać w czasie do jednego roku ( 365 dni ). Po tym czasie, pakiet traci ważność instalacji i należy wykupić nowy pakiet oprogramowania.

6. Składanie zamówień, wysyłka.

Wysyłka programu odbywa się poprzez pocztę elektroniczną oraz jest darmowa. Ze względu na specyfikę produktu i charakter prowadzonej działalności wysyłka programu odbywa się anonimowo. Zamówienia otrzymane po godz. 21.00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą w najbliższym, następującym po przerwie dniu roboczym. Terminy realizacji zamówień wynoszą najczęściej do kliku godzin od zaksięgowania wpłaty, ale mogą ulec wydłużeniu do 1-2 dni roboczych. Każdy program po dokonaniu płatności zostaje zarejestrowany na dane kupującego. Strona www.spyonetech.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Strona https://spyonetech.pl/ zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży programu, bądź zmian jego ceny, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

7. Gwarancja.

Użytkownikowi, który zakupił program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji technicznej. Jakiekolwiek ręczne modyfikacje programu, w tym ingerencja wirusów, wadliwy lub nieprawidłowo działające urządzenie, zawirusowany komputer lub smartfon czy tablet, mogą usunąć licencję lub nieodwracalnie zablokować działanie programu – należy rozumieć to jako utratę gwarancji. Gwarancja nie jest udzielana na niewykrywalność programów przez programy antywirusowe, format fabryczny urządzenia / dysku oraz blokadę instalacji aplikacji poprzez aplikacje od Google Family Link. UWAGA! Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp, prosimy zatem o rozważny zakup.

Zwracamy uwagę, że z powodu regularnych aktualizacji popularnych komunikatorów takich jak Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, Instagram, Signal, Telegram, Skype i innych, może dojść do przerw w przesyłaniu danych na nasz serwer. Nasza firma aktywnie pracuje nad aktualizacjami naszych aplikacji, aby zapewnić ciągłość ich działania. W niektórych przypadkach konieczna może okazać się ponowna instalacja aplikacji. W rzadkich sytuacjach może dojść do wyłączenia pewnych funkcji aplikacji. Nie mamy możliwości przewidzenia zmian wprowadzanych przez producentów urządzeń mobilnych oraz aplikacji mobilnych.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji serwera, co może czasowo uniemożliwić dostęp do naszej usługi. W związku z tym, nie przysługują klientom żadne odszkodowania za tymczasowe przerwy w dostępie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych. Klienci mają obowiązek samodzielnego tworzenia kopii zapasowych swoich danych.

W przypadku braku wsparcia dla określonej funkcji w urządzeniu, ta funkcja może być niedostępna

W przypadku nieprawidłowego działania oprogramowanie, do jakiejkolwiek zamiany wymagany jest dostęp fizyczny do telefonu komórkowego lub komputera w którym zostało zainstalowane oprogramowanie.

Ważne. Zakup pakietu oprogramowania powyżej 182 dni.

Uwaga: Prosimy pamiętać, że kupując dłuższy czas licencji należy liczyć się z tym, że telefon może otrzymać aktualizację systemu zabezpieczeń i będzie wymagana integracja w postaci odinstalowania programu i zainstalowania ponownie najnowszej wersji. Co 4 miesiące, system android otrzymuje nowe nakładki zabezpieczeń, dlatego prosimy rozważyć zakup długich licencji jeśli nie będą mieć Państwo później możliwości wprowadzić zmian w telefonie. Program, może wtedy nie działać prawidłowo.

8. Ochrona prywatności.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. \”O ochronie danych osobowych\”. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Klient dokonujący zakupu na stronie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e – mail przez stronę https://spyonetech.pl/ do celów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. Struktura witryny strony została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryny nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Strona nigdy NIE udostępnia i NIE będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów INNYCH niż związanych z realizacją zamówienia.

9. Prawa autorskie.

Treść strony internetowej  chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Jako twórca przekazuje pakiet oprogramowania w myśl ustawy z dnia  lutego 1994ro prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz 2509 ) i pobieram wynagrodzenie w formie honorarium.

10. Pakiety oprogramowania.

Programy SpyOne:
Pakiet oprogramowania SpyOne i Regulamin używania programu:
Uwaga. Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej, zwanej dalej Pakietem oprogramowania,
który stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej
Użytkownikiem i Sprzedawcą. Pakiet oprogramowania określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Sprzedawcę i Użytkownika.
Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim o ochronie praw własności intelektualnej.

1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet oprogramowania oraz użytkowanie oprogramowania \”SpyOne\” zwanego dalej Programem.

2. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich i majątkowych do Programu.

3. Sprzedawca przekazuje kopię Programu Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na urządzeniach z systemem Android.

4. Program może być używany tylko na takiej ilości stanowisk (licencji) jaka została określona w umowie kupna programu. W przypadku jednej licencji program może być używany na jednym urządzeniu.

5. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać Programu, jego kopii osobom trzecim.

6. Zabroniona jest dekompilacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.

7. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji technicznej w okresie 3 mies. od zakupu programu, każda zmiana po tym okresie będzie odpłatna 150zł za wprowadzoną zmianę.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania ceny za jedno stanowisko klienckie w okresie jednego miesiąca od daty zakupu.

9. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.

10. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.

11. Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych, takich jak: loginy i hasła do kont bankowych, loginy i hasła do portali społecznościowych, poczty oraz wszelkich innych, które są wpisywane z klawiatury po wprowadzeniu adresu strony.

12. Dozwolone jest instalowanie programu na urządzeniu stanowiącym własność użytkownika.

13. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Sprzedawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

14. W przypadku zmiany hasła do Panelu klienta lub serwera należy pamiętać, że nie będzie możliwości odzyskania go przez sprzedawcę w wyniku jego zagubienia.

15. Użytkownik zobowiązuję się poinformować w sposób jasny i zrozumiały wszystkich użytkowników danego urządzenia o sposobie działania zainstalowanego programu, a także uzyskać zgodę, od wszystkich osób korzystających z urządzenia, a także poinformować ich o możliwości monitorowania ich działań na urządzeniu.

16. W przypadku zainstalowania programu na urządzeniu, użytkownik może zostać narażony na odpowiedzialność prawną, w zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Zawsze przed użyciem programu sprawdź czy używanie takich programów w twoim kraju jest dozwolone i pod jakimi warunkami.

17. W przypadku pakietów oprogramowania 2 dniowych nie ma możliwości pobierania danych z serwera. Po zakończeniu licencji dostępne są licencje 2, 15, 30, 92, 182 oraz 365 dni.

18. Należy pamiętać, że po zakupie licencja jest dodawana do konta bez względu czy telefon jest uszkodzony, zaginiony, zmieniony, przywrócony do ustawień fabrycznych. Oznacza to, że w przypadku gdy licencja zostanie dodana, a telefon na którym był zainstalowany program nie działa. Do osoby która kupuje licencje należy przeinstalowanie programu. Istnieje też możliwość przeniesienie licencji na inne urządzenie. W przypadkach gdy nie jesteśmy pewni, czy telefon jeszcze działa ponieważ nie używaliśmy programu np. 2 miesiące warto przed zakupem skontaktować się ze sprzedawcą.

19. Sprzedawca nie ma dostępu do treści oraz do gromadzonych danych kont użytkowników. Wszelkie dane, które są przesyłane przy użyciu usługi SpyOne przez użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej SpyOne, są twoimi danymi, do których ma dostęp tylko użytkownik. SpyOne nie ponosi żadnej odpowiedzialności za gromadzone dane , nie monitoruje rodzaju danych użytkownika w przypadku niewłaściwych lub nielegalnych treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne dane i ich konsekwencje oraz przechowywanie.

11. Pomoc techniczna.

Pomocy technicznej udzielamy e-mail pomoc@spyonetech.pl

Poniedziałek – Piątek w godzinach  10 – 17

Sobota – Niedziela / NIECZYNNE

 1. Nie odpowiadamy na smsy które zawierają treści techniczne – bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail dotyczący zaistniałego problemu z oprogramowaniem bądź urządzeniem.
 2. Pomoc techniczna po zakupie licencji oprogramowania jest bezpłatna przez okres jej działania.
 3. Każdy problem techniczny jest przez Nas rozpatrywany indywidualnie, dlatego może to potrwać maksymalnie do 24h od zgłoszenia.

Zwrot oprogramowania

 • Prawo do odstąpienia od umowy ciągu 14 dni nie dotyczy Oprogramowania SpyOne zakupionego osobno lub z telefonem!UWAGA!  Nie podlega zwrotowi oprogramowanie i usługi typu SpyOne oraz oprogramowanie SpyOne zakupione wraz z telefonem ! gdyż są to produkty i usługi wykonane na specjalne zamówienie klienta i aktywowane z chwilą zakupu! W przypadku zwrotu pozostałych towarów objętych prawem do zwrotu towar nie może być rozpakowany czy używany, czy aktywowany przez aktywowanie licencji dla danego urządzenia, musi być oryginalnie zapakowany, nie może być uszkodzony, musi posiadać oryginalne opakowanie, metki, dokumentację w takim stanie nienaruszonym nie zniszczonym jak otrzymał po zakupie, koszt odesłania produktu ponosi klient.1. Oprogramowanie typu  SpyOne zakupione osobno lub  wraz z telefonem nie podlega możliwości zwrotu!  Nie podlegają prawu zwrotu  aplikacje mobilne oprogramowanie do telefonu, programy komputerowe,  i inne oprogramowanie wysyłane elektronicznie, oraz usługi wykonane na specjalne zamówienie klienta. Przed zakupem przeczytaj uważnie informacje dotyczące oprogramowania, gdyż po zakupie nie będzie możliwości zwrotu czy odstąpienia od zakupu!!. Zgodnie z ustawą Prawa Polskiego, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką.  Regulacja Prawna Prawa Polskiego  Dz.U.2017.0.683 t.j. – art. 38  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
  1. Kupując, składając zamówienie, pobierając, instalując  lub aktywując aplikację SpyOne akceptujesz umowę licencyjną i prawną  i zgadzasz się na powyższy zapisy regulujące korzystanie z usług SpyOne.
  2. Kupując przypisujesz swój adres e-mail z zamówienia do serwera gdzie dodana jest licencja automatycznie po zakupie. Nie ma możliwości jej wyłączenia lub przesłania na innego e-mail.

  Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz powyższych zapisów umowy licencyjnej i prawnej  nie składaj zamówienia,  nie pobieraj aplikacji mobilnej,  nie instaluj aplikacji mobilnej  nie aktywuj  aplikacji mobilnej nie korzystaj z serwisu.


Bardzo prosimy o przemyślanie zakupy ponieważ zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjmowania zwrotu wszelkich oprogramowań dostępnych w ofercie.

Pakiety oprogramowania

Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania PRODUKTU
 3. Z chwilą wykorzystania oprogramowania przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z wykorzystywaniem oprogramowania.
 4. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM niebędącym KONSUMENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.
 6. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości – nie wymienione powyżej – w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU – lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze – 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Produktem dostarczanym klientowi jest oprogramowanie w formie przesyłki elektronicznej. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w stosunku do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Informujemy, że prawo do zwrotów oprogramowania komputerowego i treści cyfrowych zakupionych na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, jest ograniczone.